Apartment 9 Abbey Court, Rhyl Road, Rhuddlan

  • Discounted S106 Properties

Fflat Llawr Cyntaf 2 lofft

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat Llawr Cyntaf 2 lofftar gael ar y Cynllun Discownt.

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw, cegin/diner, dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi. Gwres canolog nwy UPVC ffenestri gwydr dwbl Mae'r eiddo hwn yn cael ei gynnig gyda charpedi a lloriau drwyddi draw.

Lesddaliad - 985 mlynedd yn weddill.

£64.66% Pris Fforddiadwy: £94,403.60

Rhent Tir £150 y flwyddyn a Thâl Gwasanaeth o £66.33 y mis.

Cyswllt Lleol

Blaenoriaeth 1 - 06/12/2021 - 03/01/2021
Wedi byw neu weithio yn ardal gymunedol Rhuddlan am gyfnod o 3 blynedd yn rhagflaenu'r bwriad i feddiannu uned dai fforddiadwy ac mewn Angen Tai Profedig neu berson sydd wedi byw neu weithio yn ardal gymunedol Rhuddlan o'r blaen.

Blaenoriaeth 2 - 04/01/2022 - 31/01/2022
Os na ellir adnabod unrhyw berson cymwys fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, estynnir y gofyniad preswylio a chyflogaeth i gynnwys ardaloedd Cyngor Cymuned Prestatyn, y Rhyl, Dyserth, Bodelwyddan, Llanelwy, Waen a Chwm.

Blaenoriaeth 3 - 31/01/2022 - 28/02/2022
Os na ellir nodi unrhyw berson cymwys fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 neu 2, bydd y gofyniad preswylio a chyflogaeth yn cael ei ymestyn i gynnwys unrhyw feysydd y bydd y Cyngor yn cytuno arnynt.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Abbey Court, Rhyl Rd, Rhuddlan, Rhyl LL18 2TZ, UK
  • Cod Post: LL18 2TZ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£146,000 £94,406.60 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English