Apartment 5 & 6 Bank House, 44 High Street, Holywell

2 x Fflat 1 Ystafell Wely 2 Person

  • Sir Fflint
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.04.21 at 23:45

2 x Fflat 1 Ystafell Wely 2 Person ar gael ar y Cynllun Rhent Canolraddol gyda Clwyd Alyn.

Datblygiad o 6 fflat sy'n cynnwys mynedfa gymunedol gyda system mynediad drws, mae gan bob fflat system chwistrellu dŵr wedi'i ffitio â system larwm cymunedol. Mae cwrt a rennir ar gyfer storfa biniau a storfa feiciau y tu ôl i'r adeilad. Mae pob fflat gyda boeler nwy cynnal a chadw isel cymunedol. Pwynt teledy i'r lolfa a llofft gyda weirio ar gyfer teledy Sky.

Mae gan bob fflat geginau gydag hob integredig. Lle ar gyfer oergell/rhewgell, peiriant golchi / peiriant golchi llestri ac ystafelloedd ymolchi cyfoes gyda chawod / bath.

Rhent Misol £400 a Chost Amcangyfrifedig £70 pcm sy'n cynnwys taliadau cynhaliaeth a chostau gwresogi (Sylwer bod hyn yn dal i gael ei gytuno a'i fod yn agored i newid)

Ni chaniateir anifeiliaid anwes

Barod i Osod: Ionawr 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: High Street, Holywell CH8 7LJ, UK
  • Cod Post: CH8 7LJ
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£470 Rhent mis o flaendal ac un mis ymlaen llaw

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English