Apartment 14 Castlefields, Rhuddlan

2 Bedroom 4 Person apartment available

 • Sir Ddinbych
 • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 10.06.24 at 23:45

Fflat 2 ystafell wely 4 person ar gael ar y Cynllun Rhent Canolraddol trwy K & C Properties.

Mae'r eiddo yn cynnwys:

 • Ardal fyw Cynllun Agored Modern / Cegin / Bwyta
 • 2 ystafell wely
 • Ystafell ymolchi deuluol
 • Gwres Canolog Nwy
 • UPVC ffenestri gwydr dwbl
 • Lle parcio i un cerbyd
 • Mae fflat 14 ar y llawr cyntaf. Mae'r fflatiau hefo lifft i bob llawr


 • Dim faniau gwersylla
 • Dim Cerbydau Gwaith
 • Dim carafanau
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes

Rhent Misol: (yn cynnwys tâl gwasanaeth): £610

Blaendal: £710

Isafswm incwm i gael eich ystyried: £24,400

Eiddo yn barod: 20/05/2024

Meini prawf cysylltiad lleol:

Blaenoriaeth 1 (13/05/2024 - 10/06/2024) - Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Rhuddlan am gyfnod di-dor o 5 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol. Gall hyn ei leihau i 4 ac yna 3 flynedd.

Blaenoriaeth 2 (11/06/2024 - 09/07/2024) - Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Rhuddlan, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymedau Prestatyn, Y Rhyl, Dyserth, Bodelwyddan, Llanelwy, Waen a Cwm.

Blaenoriaeth 3 (10/07/2024 - 07/08/2024) - Lle nad oes ymgeisiwr cymwys yn bodoli fel y nodwyd uchod, bydd y cysylltiad lleol yn cael ei ymestyn tuag allan radiws o 5 milltir hyd nes y bydd ymgeiswyr cymwys yn cael ei nodi a'i sicrhau.

Blaenoriaeth 4 - Gallwn ystyried gweithwyr allweddol sydd yn gweithio yn lleol.

Mae'r denantiaeth yn Gontract / Tenantiaeth Galwedigaeth Safonol Tymor 6 mis, wedi hynny mae hyn yn parhau o fis i fis. Cyn belled â bod tenantiaid yn cadw at delerau'r denantiaeth, mae ein hymrwymiad i chi yn ymrwymiad hirdymor.

Band Treth Cyngor: C

EPC: C (gweler atodiad isod)

Rydym yn cadw'r hawl i ddod a'r dyddiad cau ymlaen os derbynnir digon o ymgeiswyr.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.

Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: LL18 5RJ
 • Cod Post: LL18 5RJ
 • Ystafelloedd Gwely: 2
 • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
N/A £610 £710

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English