Cyfryngau Cymdeithasol

Abergele Road, Bae Colwyn

Rent Canolraddol

7 x Fflat 2 Ystafell Wely

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 01.10.18

Fflatiau fforddiadwy i'w rhentu drwy Tai Gogledd Cymru

7 x fflat 2 ystafell wely

Rhent Wythnosol £91.56 a Thâl Gwasanaeth Wythnosol £12.00  

Cegin ac ystafell ymolchi wedi'i ffitio'n llawn

Lle parcio dynodedig a storfa beics

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Tai Gogledd Cymru ar 01492 572727

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Abergele Road, Colwyn Bay, UK
  • Cod Post:
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English