Cyfryngau Cymdeithasol

Nant Eirias, Abergele Road, Bae Colwyn - Eiddo 2 Lofft

Rent Canolraddol

7 x Fflat 2 Ystafell Wely

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.01.19

Fflatiau fforddiadwy i'w rhentu drwy Tai Gogledd Cymru

7 x fflat 2 ystafell wely

Rhent a Thâl Gwasanaeth Misol £448.76

Dim blaendal i'w dalu

Cegin ac ystafell ymolchi wedi'i ffitio'n llawn

Lle parcio dynodedig a storfa beics

Nid oes meini prawf preswylio lleol ar gyfer y datblygiad

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Tai Gogledd Cymru ar 01492 572727

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Codi'r ffi asesu o £75.00

Bydd fflat ar gael i chi ymweld ym mis Ionawr 2019

Barod i'w Osod Chwefror 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Abergele Road, Colwyn Bay, UK
  • Cod Post:
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent a Thâl Gwasanaeth Wythnosol £103.56 Dim

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English