Cyfryngau Cymdeithasol

  Abergele Road, Bae Colwyn

  Rent Canolraddol

  5 x Fflat 1 Ystafell Wely

  • Conwy
  • 1 Ystafelloedd Gwely

  Fflatiau fforddiadwy i'w rhentu drwy Tai Gogledd Cymru

  5 x fflat 1 ystafell wely

  Rhent Wythnosol: £68.00 a Thâl Gwasanaeth: £12.00

  Cegin ac ystafell ymolchi wedi'i ffitio'n llawn

  Lle parcio dynodedig a storfa beics

  Am wybodaeth bellach cysylltwch â Tai Gogledd Cymru ar 01492 572727

  I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

  Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Abergele Road, Old Colwyn, Colwyn Bay, UK
  • Cod Post:
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

  Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

  Arbed i'r rhestr fer

  Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

  Angen Cymorth?

  Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

  Ffôn: 0845 6015605
  Ebost: info@taiteg.org.uk

  Cofrestu â Tai Teg

  Dewiswch iaith

  Please select a language

  Cymraeg English