Cyfryngau Cymdeithasol

92 Gaerwen Uchaf, Gaerwen, Ynys Mon

  • Shared Equity

Byngalo Par 2 Ystafell Wely

  • Ynys Môn
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 06.06.19

Byngalo Par 2 ystafell wely ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Mae'r eiddo'n cynnwys cyntedd a chwpwrdd storio, lolfa/ystafell fwyta, cegin, cyntedd mewnol, dwy ystafell wely ( un gyda drysau dwbl sy'n agor allan i'r ardd gefn ac ystafell ymolchi. Tu allan mae lle i barcio car oddi ar y ffordd, garej a gardd gefn gyda ardal batio newydd.

Cynllun Rhan Ecwiti 85%/15%

Isafswm blaendal o 5% o bris y farchnad agored.

Dylai ymgeiswyr fod a chysylltiad lleol.

Rhoddir blaenoriaeth i wir brynwyr tro cyntaf.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL60 6JW
  • Cod Post: LL60 6JW
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£130,000 £110,500 5% deposit

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English