Cyfryngau Cymdeithasol

  9 Llys y Garnedd, Bangor, Gwynedd.

  • discountedS106Properties

  Ail werthiant o dan y cynllun Eiddo Adran A106 ar ddisgownt.

  • Gwynedd
  • 1 Ystafelloedd Gwely

  Cyfle gwych i brynu eiddo 1 llofft ym Mhenrhosgarnedd, Bangor.

  Ail werthiant fflat llawr gwaelod gyda 1 llofft o dan y cynllun Eiddo Adran A106 ar ddisgownt.

  Pris Fforddiadwy £65,000 sydd yn ostyngiad o 40% o’r pris farchnad agored.

  Er mwyn fod yn gymwys i brynu bydd angen i’r ymgeisydd fod gyda chysylltiad lleol o fyw neu weithio am o leiaf 5 mlynedd ym Mangor neu’r cynghorau cymuned gyfagos.

  Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 9 Llys Y Garnedd, Bangor, UK
  • Cod Post: LL57 2DP
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

  Gwerth Eiddo

  Pris Marchnad AgoredPris FforddiadwyBlaendal fydd ei angen
  £108,334£65,000I'w gadarnhau gan y cwmni morgais.

  Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

  Arbed i'r rhestr fer

  Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

  Angen Cymorth?

  Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

  Ffôn: 0845 6015605
  Ebost: info@taiteg.org.uk

  Cofrestu â Tai Teg

  Dewiswch iaith

  Please select a language

  Cymraeg English