9 Britannia Close, Rhostyllen, Wrecsam

  • Shared Ownership

Fflat 2 ystafell wely 4 person

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.05.22 at 23:45

Fflat 2 ystafell wely 4 person ar gael ar y Cynllun Rhanberchnogaeth gyda Clwyd Alyn.

Fflat dwy ystafell wely.

Mae'r fanyleb fewnol yn cynnwys ystafell fyw, cegin, dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi. Mae un lle parcio preifat o flaen yr adeilad.

* Mae'r pris gofyn yn cynrychioli 85% o werth marchnad yr eiddo. Mae'r 15% sy'n weddill yn eiddo i Gymdeithas Tai Clwyd Alyn o dan y Cynllun Rhanberchnogaeth. Llofnodwyd y brydles am gyfnod o 125 mlynedd yn 2008. Mae Meini Prawf Adran 106 ar waith a bydd angen i unrhyw ymgeiswyr cymwys fod â chysylltiad lleol ag ardal Wrecsam.

Tâl gwasanaeth - £16.95 y mis

Pris y farchnad agored - £97,000

Pris Fforddiadwy - £82,450

Rydym yn cadw'r hawl i ddod â'r dyddiad cau ymlaen os derbynnir nifer ddigonol o ymgeiswyr.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 3 Britannia Cl, Rhostyllen, Wrexham LL14 4BX, UK
  • Cod Post: LL14 4BX
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£97,000 £82,450

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English