80 & 81 Ffordd Eryri, Caernarfon

  • Rent To Own

1 x Tŷ Par 3 Llofft 5 Person

  • Gwynedd
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 19.04.20

1 x Tŷ Par 3 Llofft 5 Person ar gael ar y cynllun Rhentu I Brynu drwy Adra

Rhent Misol: £669.64 a Thal Gwasanaeth £12.88

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin gyda hob nwy intergredig a phob ty trydanol/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 3 llofft, ac ystafell ymolchi gyda cawod uwchben bath gyda sgrin. Gwres canolog nwy, ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC, Gerddi yn y cefn gyda ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd.

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm y cartref dros £31,791.08 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

· Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

· Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

· Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Rydym yn caniatau anifeiliaid anwes ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle


Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £669.64

Barod i'w osod: 24 Mehefin 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL55 2UR
  • Cod Post: LL55 2UR
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£169,000 £682.52 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £669.64

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English