8 Gerddi Edwin, Llay, Wrexham

Ty Par 3 llofft 5 person ar gael

  • Wrecsam
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 28.06.24 at 23:45

Ty Par 3 llofft 5 person ar gael drwy'r Cynllun Rhent Canolraddol gyda Adra.

Ty 3 ystafell wely

Gwres Canolog nwy

Gegin, ystafell fwyta a lolfa modern

Ffenestri gwydr dwbl UPVC

Ystad yn cynnwys llecyn agored a cae chwarae

Rhent Misol: £646.25

Tal Gwasanaeth: £11.44 y mis

Blaendal: 1 mis o daliad rhent i’w dalu o flaen llaw fel blaendal ar ddechrau’r denantiaeth. Bydd y blaendal yn cael ei gadw o dan delerau’r Deposit Protection Service (DPS). CYFANSWM = £1,303.94

Lleiafswm incwm cartref i gael eich cysidro ar gyfer yr eiddo yma ydy £23,680

Residency Criteria:

Blaenoriaeth 1 (31/05/2024 - 28/06/2024)

Preswylio / neu deulu agos – Ardal Cyngor Cymuned Llay – Un blwyddyn cyn daliadaeth neu mewn cyflogaeth llawn amser o fewn ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 6 mis cyn y daliadaeth arfaethedig.

Preswylio blaenorol / neu deulu agos – Ardal Cyngor Cymuned Llay cyfnod o 5 mlynedd di-dor neu cyflogaeth blaenorol o fewn Ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 5 mlynedd.

Os and oes unigolyn yn cyrraedd y gofynion uchod gan Tai Teg ayb ac ar ôl hysbysu / masnacha mewn papur Newydd yn ardal Wrecsam am o leiaf 4 wythnos:

Blaenoriaeth 2 (28/06/2024 - 26/07/2024)

Fel yr uchod – ond ar gyfer -  Gwersyllt, Rosset ac Ardal Cyngor Cymmuned Gresford. (i gynnwys marchnata ychwanegol ayb).

Blaenoriaeth 3 (26/07/2024 - 23/08/2024)

Os and oes blaenoriaeth 1 na blaenoriaeth 2 – ar ôl 8 wythnos – agor i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Blaenoriaeth 4 (23/08/2024 - 20/09/2024)

Os and oes ymgeisydd yn cymhwyso yn blaenoriaeth 3 o fewn 12 wythnos – yna, bydd unrhyw berson, yn barn Adra neu’r Cyngor sydd a Angen Tai yn cael ei drin fel person cymwys.

EPC - B (gweler atodiad isod)

Band Treth y Cyngor - D

Anifeiliaid Anwes - Yn unol a’r amodau o fewn y cytundeb tenantiaeth

Eiddo ar gael Mehefin 2024

Rydym yn cadw'r hawl i ddod â'r dyddiad cau ymlaen os derbynnir nifer ddigonol o ymgeiswyr.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Llay, Wrexham LL12 0QT, UK
  • Cod Post: LL12 0QT
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
N/A £646.25 £1,303.94

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English