Cyfryngau Cymdeithasol

7a a 7b Bron y Graig, Bodedern, Ynys Mon

1 eiddo dal ar gael -

2 x Tŷ Par 3 Llofft

  • Ynys Môn
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.05.19

Mae'r eiddo yn dŷ pâr 3 ystafell wely gyda mynedfa, ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, ystafell cyfleustodau a thoiled i lawr grisiau, ystafell ymolchi teulu .Mae gwres canolog nwy, ffenestri uPVC a gerddi tu blaen a chefn yr eiddo gyda man parcio i ochor yr eiddo.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00 tuag at costau gweinyddu'r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw'r eiddo i chi tra 'rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw'r ffi yn ad-daladwy.

Bydd ffi gwyriad credyd Homelet yn daladwy o £30.00 yr ymgeisydd.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL65 3SY
  • Cod Post: LL65 3SY
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£478.44 rhent misol £478.44 blaendal

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English