Cyfryngau Cymdeithasol

74 - 80 Garreglwyd Park, Holyhead

7 x Ty par, 2 ystafell wely o dan y cynllun Rhent Canolraddol yng Nghaergybi.

  • Ynys Môn
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.03.19

7 x ty par newydd, 2 ystafell wely wedi eu lleoli ar ddatblygiad unigryw

Ffenestri dwbl UPVC

Gwres canolog nwy

Cegin

Ystafell fyw/bwyta gyda ffenestri ffrengig yn agor i'r ardd gefn

Ystafell gotiau a thoiled

2 ystafell wely dwbl

Ystafell ymolchi

Gardd gefn gyda ffens

Man parcio ar gyfer 2 gar tu blaen yr eiddo

Bydd ffi asesu o £75.00 yn daladwy i Tai Teg.

Bydd ffi Homelet rhwng £50.00 a £75.00 yn daladwy i Pennaf.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL65 1NW
  • Cod Post: LL65 1NW
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£535.00 y mis £535.00 blaendal a £535.00 rhent o flaen llaw.

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English