7 x Tŷ 3 Lloft math Bretton, Llay

  • Rent To Own

7 x Tŷ Pâr 3 Llofft 5 Person Math Bretton

  • Wrecsam
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 07.03.21 at 23:45

7 x Tŷ Pâr 3 Llofft 5 Person Math Bretton ar gael ar y cynllun Rhentu i'w brynu.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 3 llofft, en-suite ac ymolchfa.

Rhent Misol: £735.88 & Tâl Gwasanaeth £14.15

Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Wrecsam

Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arall

Rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth ac ennill dros £38,792 (Incwm Cartref) y flwyddyn a rhaid iddynt beidio â chael blaendal digonol i'w galluogi i gael morgais.

  • cewch gyfle i brynu'r cartref rydych yn ei rentu a gallwch gronni cyfandaliad tuag at flaendal morgais wrth rentu'r cartref
  • byddwch yn rhentu'r cartref i ddechrau a gallwch dderbyn 25% o'r rhent a dalwyd dros gyfnod y denantiaeth a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os oes un) yn ystod y cyfnod o amser yr ydych wedi rhentu'r eiddo i'w ddefnyddio fel blaendal tuag at brynu'r eiddo.
  • bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb

Rydym yn caniatau anifeiliad anwes yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle.

Cliciwch ar y linc am fwy o fanylion am y cynllun: https://taiteg.org.uk/cy/schem...

Yn barod i osod: - Mawrth & Ebrill 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL12 0QE
  • Cod Post: LL12 0QE
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£205,000 £750.03 1 mis o daliad rhent i’w dalu o flaen llaw fel blaendal ar ddechrau’r denantiaeth

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English