7 Westminster Crescent, Shotton

Tŷ pâr, 3 ystafell wely

  • Sir Fflint
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Eiddo 3 stafell, 5 person ar gael gan Clwyd Alyn.

Mae’r ty yn cynnwys cegin modern, ystafell molchi teulu lawr grisiau, ystafell ymlacio a tair ystafell wely sylweddol. Mae’r ty yn cynnwys gerdd mawr ir tu blaen a tu chefn, a sied storio.

Mae’r adeilad yn cynnwys gwres canolog nwy. Parcio ar y ffordd.

Rhent misol o £609.97

Bydd angen incwm blynyddol o £19,000 i gael eich cysidro.

Mae'n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: CH5 1JX
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£609.97 £609.97

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English