Cyfryngau Cymdeithasol

7 Clos Belyn, Cyffordd Llanduno

Eiddo Canol Teras 2 Lofft

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Eiddo 2 lofft ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol drwy Cartrefi Conwy.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin, 2 lloft ac ystafell ymolchi.

Rhent Misol: £450

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn/ neu wedi byw neu weithio yn yr Cyngor Sir am y 12 mis blaenorol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Cartrefi Conwy ar 0300 124 0040 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Barod i'w Osod: Ebrill 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Clos Belyn, Llandudno Junction LL31 9AH, UK
  • Cod Post: LL31 9AH
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£450 £450

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English