Cyfryngau Cymdeithasol

7, 8 & 9 Lon y Dderwen, Ffordd Sychnat, Conwy

3 x Tŷ Terras 2 Llofft 4 Person

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.04.19

3 x Tŷ Terras 2 Llofft 4 Person ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol drwy Cartrefi Cymunedol Gwynedd.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw/ cegin a 2 loft. Gwres Canolog nwy, ffenestri dwbl UPVC ac ardal parcio parcio oddi ar y ffordd.

Rhent Misol : £554.67 and Thâl Gwasanaeth i'w gadarnhau: £7.40

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn/ neu wedi byw neu weithio yn yr ardal / cymuned am y 12 mis blaenorol neu gyda chysylltiad teuluol agos gydag aelod o’r teulu wedi bod yn byw yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd.
Os nad oes digon o ymgeiswyr o’r gymuned leol, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau cyfagos cyn agor allan i ymgeiswyr o rannau eraill o Gonwy.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar 0300 123 8084 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Barod i'w Osod: Hydref 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL32 8AR
  • Cod Post: LL32 8AR
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rent- £554.67 & Tâl Gwasanaeth - £7.40 £554.67

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English