7, 8, 9 & 10 Ffordd Madog, Oakenholt

4 x 3 Bedroom Semi Detached House

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ pâr 3 Llofft 5 person ar gael drwy'r cynllu Rhent Canolraddol drwy Grŵp Cynefin.

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw, cegin / ystafell fwyta, ystafell gotiau i lawr y grisiau, 3 ystafell wely, en-suite ac ystafell ymolchi deuluol.

Rhent Misol £593.36 a Tal Gwasaneth £8.16

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Oakenholt am gyfnod di-dor o 1 blwyddyn yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol. Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Oakenholt yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau Flint a Cei Conna cyn agor allan i Sir y Fflint.

Rydym yn caniatau anifeiliaid anwes ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth.

Barod i'w osod: Rhagfyr 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 5GF
  • Cod Post: CH6 5GF
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£601.52 £601.52

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English