68,69,70,71 Parc Tyddyn Bach,Caergybi

4 x eiddo par newydd ar gael drwy'r Cynllun Rhent Canolraddol gyda Grwp Cynefin.

Ar gael Mehefin 2020.

  • Ynys Môn
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 28.02.20

Ar y llawr gwaelod mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw/ystafell fwyta, cegin ac ystafell gotiau.

Mae dwy ystafell wely ddwbl, ystafell wely sengl ac ystafell ymolchi teulu i'r llawr cyntaf.

I'r cefn mae gardd gwelltiog amgaeedig, a thu blaen mae ardal parcio ar gyfer dau gar.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Caergybi am gyfnod di-dor o 5 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o'r eiddo, neu yn y gorffennol.

Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Gaergybi yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau Trearddur a Rhoscolyn cyn agor allan i Ynys Mon.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ennill cyflog cartref o £22,000 ar gyfer yr eiddo yma.

I fod yn gymwys rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan amser neu llawn amser ond rhaid bod ag incwm gros y flwyddyn o £16,000 - £45,000)

Mae'n rhaid i’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda Tai Teg i wneud cais am eiddo ac ein nod yw asesu cais i fod ar gofrestr Tai Teg o fewn 5 diwrnod gwaith


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL65 1NZ
  • Cod Post: LL65 1NZ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£521 + £8.78 tal gwasanaeth = £529.78 £529.78

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English