66 Parc Tyddyn Bach, Holyhead

Tŷ pâr 3 Llofft 4 Person ar gael trwy'r Cynllun Rhent Canolradd gyda Grwp Cynefin.

Ar gael Ebrill 2020.

  • Ynys Môn
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 05.12.19

Ar y llawr gwaelod ym mlaen yr eiddo mae cegin ddylunydd mawr ynghyd ag offer Zanussi integredig, gan gynnwys un popty a rhewgell oergell. Gallwch personoli'ch cegin o'n hystod eang o liwiau ac arddulliau. Yng nghefn yr eiddo mae'r ystafell deulu fawr a'r ardal fwyta. Mae gan y llawr gwaelod ystafell gotiau hanfodol hefyd.

I fyny'r grisiau ar y llawr cyntaf mae dwy ystafell wely ddwbl fawr. Ystafell wely sengl arall ac ystafell ymolchi deuluol.

Rhaid i ymgeiswyr fodloni'r meini prawf preswylio lleol o fod wedi byw neu weithio yn ardal gymunedol Caergybi am gyfnod parhaus o 5 mlynedd yn union cyn meddiannaeth arfaethedig yr eiddo, neu yn y gorffennol. Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Gaergybi, byddwn yn ystyried ceisiadau gan gymunedau Trearddur a Rhoscolyn cyn agor allan i Ynys Môn.

I fod yn gymwys rhaid bod gennych incwm gros blynyddol rhwng £ 16,000 a £ 45,000

Mae'n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Rhent - £ 511.00

Tâl gwasanaeth - £ 8.52

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL65 1NZ
  • Cod Post: LL65 1NZ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£519.52 Rhent gan gynnwys Tâl Gwasanaeth £511.00

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English