60 Ffordd Boydell, Connah's Quay, Sir Fflint

  • Shared Equity

Tŷ Pâr 3 Llofft

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ Pâr 3 Llofft ar gael drwy Gŵp Cynefin ar y Cynllun Rhan Ecwiti

Mae'r tŷ yn cynnwys ystafell fyw yn arwain at ystafell fwyta / cegin. Mae tair ystafell wely wedi eu lleoli ar y llawr cyntaf wrth ochr ystafell ymolchi deuluol. Gwres canolog nwy, ffenestri gwydr dwbl UpVC a drysau cyfansawdd. Man parcio ar gyfer 2 gar.

Pris Fforddiadwy 70% am £133,000 - Angen blaendal 5%

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1 - 24/04/2022 - 27/05/2022
Wedi byw'n ddi-dor ers 3 blynedd, neu gael eich cyflogi'n barhaus am 5 mlynedd yn ardal Gymunedol Cei Connah (Gwepra, Golftyn, Canol a De), Sealand, Gorllewin Shotton, Northop Hall, Ewlo, Aston, a'r Fflint / Oakenholt yn union cyn y bwriedir meddiannu'r eiddo fforddiadwy, neu â chysylltiad lleol cryf â'r Gymuned, trwy gael priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu daid neu ŵyr neu wyres sy'n preswylio yn y Gymuned a phwy sydd wedi wedi bod yn byw yno am o leiaf 5 mlynedd barhaus.

Blaenoriaeth 2 - 28/05/2022 - 25/06/2022
Os nad oes unrhyw berson yn gymwys ym Mlaenoriaeth 1 neu 2, caiff y meini prawf cymhwyso eu hymestyn i Sir y Fflint gyfan, meini prawf cymhwyso fel y nodir uchod.

Blaenoriaeth 3 - 26/06/2022 - 19/08/2022
Os nad oes unrhyw un yn gymwys ym Mlaenoriaeth 1 neu fod y meini prawf cymhwyso yn cael eu hymestyn i radiws o 30 milltir yng Nghymru, i Siroedd Sir Ddinbych a Wrecsam, y meini prawf cymhwyso fel y nodir uchod

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH5 4FF
  • Cod Post: CH5 4FF
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£190,000 £133,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English