6 x 1 Bedroom Apartment, Min y Don, Menai Bridge

  • Discounted S106 Properties

6 x Fflat 1 Lloft

  • Ynys Môn
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.07.20 at 12:00

6 x Fflat 1 ystafell wely ar gael ar y drwy y cynllun discownt A106.

Pris fforddiadwy £130,000

Mae'r eiddo yn cynnwys Cegin osod gyda nwyddau gwyn gan gynnwys un llofft ac ystafell ymolchi.

Gweler isod am feini prawf preswylio lleol

Mae ' person lleol ' yn cael ei ddiffinio yn y polisi fel rhywun sydd wedi cael ei unig neu ei (ch) gartref neu ei le gwaith o fewn Ynys Môn am 5 mlynedd neu fwy (gellir gwneud y cyfnod o 5 mlynedd yn rhannol drwy fyw ac yn rhannol drwy weithio yn Ynys Môn.)

Bydd angen £75.00 ffi asesu arnom i dalu am ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn cadw'r eiddo i chi wrth i ni gynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hwn.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL59, UK
  • Cod Post: LL59 5DE
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£170,000 £130,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English