Cyfryngau Cymdeithasol

6 Llys Dewi, Pen y Ffordd,

  • Shared Ownership

Wedi gwerthu, angen cadarnhau -

Tŷ Canol Teras 2 Ystafell Wely

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 01.10.18

Mae’r eiddo yn rhan o gynllun rhanberchenogaeth ac mae cyfran o 40% ar gael

£36,000 yw’r pris am y gyfran o 40% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas yw £216.47 a Thâl Gwasanaeth o £1.51 y mis.

Mae’n dy bâr gyda thair ystafell wely, lolfa, cegin/Brecwast. Mae ganddo’r fantais o ardd i’r cefn.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Clwyd Alyn ar 0800 183 5757

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Codi'r ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Llys Dewi, Pen-y-ffordd, Holywell CH8 9LA, UK
  • Cod Post: CH8 9LA
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English