22 Hafan Gogarth, Abbey Road, Llandudno

  • Discounted S106 Properties

Fflat Llawr Cyntaf 2 Lofft

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat Llawr Cyntaf 2 Lofft ar gael ar drwy'r Cynllun Disgownt hefo Cymdeithas Tai Gogledd Cymru.

Pris fforddiadwy 70% - £98,000

Isafswm blaendal o 5% o'r pris y farchnad agored

Daliadaeth yr eiddo yw Llesddaliad a Thâl Gwasanaeth Blynyddol o £111.27 y mis.

Hall, Ystafell Fyw (3.0 x 4.5m), Cegin (2.4 x 3.2m), Llofft 1 – dde (2.4 x 3.2m), Llofft 2 – chwith (3.5 x 3.7m max), Ystafell Ymolchi (low flush WC, vanity unit, shower). Lle i barcio 1 car. Gerddi cymunedol.

Yn caniatau un ci / cath bach yn yr eiddo

Meini prawf Hafan Gogarth:

  • Bod dros 55 oed
  • Hafan Gogarth i fod eu prif ac unig gartref
  • Mewn angen o dy fforddiadwy.Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL30 2ET
  • Cod Post: LL30 2ET
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£140,000 £98,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English