Cyfryngau Cymdeithasol

57 Ffordd Cae Pabi, Northop Hall

Tŷ Teras 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 24.01.19

Adeilad newydd Tŷ Teras 2 Lofft

Rhent Misol £561.00 & Thâl Gwasanaeth £13.50 and a blaendal o £561

Cegin ac ystafell fyw. Popty a rhewgell-rewgist integredig.

Toiled lawr grisiau.

Cwpwrdd o dan y grisiau.

2 ystafell wely ddwbl, ystafell ymolchi gyda chawod trydan dros y baddon.

Cynhwysir rhywfaint o orchuddion llawr, Gwres canolog nwy a man parcio.

Ni chaniateir ysmygu.

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Barod i'w osod Ionawr 2019

Blaenoriaeth 1 – 23/1/2019

Cysylltiad lleol â Northop Hall e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2 – 06/02/2019

Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Llaneurgain, Ewloe, Sychdyn, New Brighton, Alltami a Chei Connah.

Blaenoriaeth 3 – 20/02/2019

Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â North East Wales ar 01352 701400 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Bydd ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH7 6NS
  • Cod Post: CH7 6NS
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rent & Service Charge £574.50 £561.00

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English