55 Hirwaun, Wrecsam

 • Shared Equity

Top floor, 2 bedroom apartment.

 • Wrecsam
 • 2 Ystafelloedd Gwely

Eiddo ar gael drwy Grwp Cynefin.

Cynllun Rhan Ecwiti - Angen blaendal o 5%

Fflat 2 lofft llawr uchaf yn cynnwys ystafell ymolch, cegin cynllun agored, ystafell fyw, eiddo wedi ei wresogi gyda grwes canolog nwy ac mae man parcio penodedig ar gyfer yr eiddo.

Pris fforddiadwy 70% £64,750

Mae ffi asesu o £75.00

Gweler isod am Feini prawf Cysylltiad Lleol

Blaenoriaeth 1: 23/07/2021 - 19/08/2021

 • Wedi byw neu fod â chysylltiad teulu agos yn Ward Brynffynnon am 1 mlynedd cyn y dyddiad cwblhau, neu
  Bod mewn gwaith llawn amser parhaol (o leiaf 30 awr yr wythnos) yn Ward Brynffynnon am 6 mis cyn y dyddiad cwblhau, neu • Wedi byw yn flaenorol a bod ganddynt gysylltiad teuluol agos yn Ward Brynffynnon am gyfnod am 5 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 : 20/08/2021 - 16/09/2021

 • • Fel uchod, gan gynnwys ardal Gymunedol Esclusham, Offa, Grosvenor, New Broughton a Choedpoeth.

Blaenoriaeth 3: 17/09/2021 - 14/10/2021

 • Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Blaenoriaeth 1 neu 2, bydd y meini prawf yn ymestyn i pobl cymwys o Wardiau Tref Acton, Parc Borras, Erddig, Garden Village, Hermitage, Little Acton, Maesydre, Queensway, Rhosnesni, Smithfield, Stannsty, Whitegate a Wynnstay.

Blaenoriaeth 4: 15/10/2021

 • Os nad oes person dynodedig fel y nodwyd uchod, yna rhaid trin unrhyw berson sydd mewn angen Tai Fforddiadwy fel Person Cymwys.


Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: 21 Hirwaun, Wrexham LL11 3EF, UK
 • Cod Post: LL11 3EF
 • Ystafelloedd Gwely: 2
 • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£92,500 £64,750 Minimum 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English