5 Vale Mews, Rhyl

  • Discounted S106 Properties

Ty Pen Teras 2 Lofft

  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.09.20 at 23:45

Ty Pen Teras 2 Lofft ar gael drwy'r cynllun discownt

68% Pris Fforddiadwy £68,000

Isafswm 5%

Mae'r eiddo yn cynnwys cegin yr ystafell fyw, 2 ystafell wely ac ystafell ymolchi i'r teulu. Gwres canolog nwy, ffenestri gwydr dwbl UPVC.

Meini prawf preswylio lleol

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf ar gyfer preswylio'n lleol, sef:

Bod wedi byw'n barhaus am 5 mlynedd, neu gael eich cyflogi'n barhaus am 5 mlynedd yn ardal gymunedol y Rhyl, yn union cyn i'r eiddo fforddiadwy gael ei feddiannu

Os na fyddwch yn bodloni'r meini prawf preswylio lleol uchod, byddwn yn ystyried ceisiadau o ardal gymunedol Prestatyn, Rhuddlan, Dyserth, Bodelwyddan, Llanelwy, y Waun, Cwm, Cefn Meiriadog, Tremeirchion, Trefnant sy'n bodloni'r meini prawf fel y'u nodir yn (a) ac wedi hynny'n agor i radiws o 5 milltir.

Bydd angen £75.00 ffi asesu arnom i dalu am ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn cadw'r eiddo i chi wrth i ni gynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 2BT
  • Cod Post: LL18 2BT
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£100,000 £68,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English