Cyfryngau Cymdeithasol

5, Swn Yr Efail, Llanrug

  • Discounted S106 Properties

Ty Par 3 Ystafell Wely

Wedi Ei Werthu Ar Amod

  • Gwynedd
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 29.11.18

Ty Par gyda ystafell fyw, cegin, conservatory, 2 ystafell wely ddwbwl ac 1 sengl, ystafell ymolchi, gardd ac ardal parcio. Rhaid i'r ymgeisydd cyd-ymffurfio a'r Amod 106, gweler gopi wedi ei amgau. Bydd rhaid i'r ymgeisydd fod a chysylltiad lleol I ddalgylch Caernarfon am gyfnod o 10 mlynedd cyn ymgeisio. Bydd ffi asesu o £75 yn daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL55 4FG
  • Cod Post: LL55 4FG
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£207,000 £144,900 isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English