5, 6 & 7 Close Eluned, Oakenholt

3 x 3 Bedroom Detached House

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 22.03.20

3 x tŷ pâr 3 lofft ar gael drwy’r Cynllun Rhent Canolraddol gyda Grŵp Cynefin

Mae’r eiddo math Powys yn cynnwys cegin, ystafell fwyta, ystfell fyw gyda 3 llofft.

Rhent Misol £554.02 a Thâl Gwasanaeth misol £7.23 gyda blen dâl o £561.25

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Oakebholt am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol. Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Oakenholt yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymuned Y Fflint, cyn agor allan i Sir Y Fflint.

Mae'n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Barod I’w osod Mehefin 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 5FW
  • Cod Post: CH6 5FW
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£561.25 £561.25

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English