45 Brunswick Road, Bucley

Tŷ Pâr 2 Looft 4 Person

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 04.08.20 at 23:45

Tŷ Par 2 Lofft 4 Person ar gael ar y cynllun Rhent Canoraddol drwy Grŵp Cynefin.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin, ystafell gotiau lawr grisiau, 2 llofft, ac ymolchfa.

Rhent Misol i'w gadarnhau: £523.55

Mae’n rhaid i ymgeiswyr:

  • Fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Bwcle am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, ac wedi profi eu bod mewn angen am dŷ.
  • Fod wedi byw ac / neu weithio yn y gorffennol yn ardal cymuned Bwcle am gyfnod di-dor o 1 mlynedd ac wedi profi eu bod mewn angen am dŷ.

Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o a) neu b), fe wnawn ystyried ceisiadau o c) gymunedau Penymynydd, Penyffordd (Caer), Ewloe , Mynydd Isa ag Yr Wyddgrug, ac yna ymgeiswyr o Sir y Fflint gyfan, ond rhoddir blaenoriaeth i a), b) a c).

Barod i'w osod - Dechrau Medi 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Brunswick Road, Buckley CH7 2EH, UK
  • Cod Post: CH7 2EH
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
I'w gadarnhau - £523.55 I'w gadarnhau - £523.55

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English