44 Harbridge Road, Broughton

  • Shared Equity

Eiddo ar wahan, 3 llofft.

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Eiddo 3 ystafell wely gyda lle parcio penodedig i 2 gar a gardd blaen. Mae'r eiddo yn cynnwys ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, toiled lawr grisiau, 2 ystafell wely ddwbl, 1 ystafell wely sengl ac ystafell ymolchi deuluol. Gardd fawr sy'n gwynebu'n Ddeheuol gyda patio. Ffenestri a drysau dwbl PVC, gwres canolog a lloriau trwy'r eiddo.

Eiddo ar gael drwy Grwp Cynefin ar y cynllun rhan ecwiti, pris fforddiadwy 70% am £157,500.

Daliadaeth yr eiddo yw Prydlesol gyda 991 yn weddill

Tâl Gwasanaeth o £140.

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

BLAENORIAETH 1 - 03/11/2021 - 29/12/2021 a) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton). b) Ymgeiswyr sydd eisioes wedi byw neu weithio yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) am gyfnod o oleiaf 3 mlynedd ac eisiau dychwelyd neu c) Ymgeiswyr sydd wedi gweithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton). d) Ymgeiswyr sydd â cysylltiad lleol cryf i gymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yng nghymuned Brychdyn ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

BLAENORIAETH 2 - 30/12/2021 - 24/02/2022 e) Ymgeiswyr sydd dan farn y Cyngor mewn angen o dai fforddiadwy a sydd wedi byw neu weithio o fewn Sir Fflint am oleiaf 3 mlynedd.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH4 0FT
  • Cod Post: CH4 0FT
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£225,000 £157,500 Isafswm o 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English