Cyfryngau Cymdeithasol

43, 44, 45, 46 Llys Cadfan, Oakenholt

2 x tŷ pâr 3 lofft

2 x tŷ 3 llofft ar ben ei hun

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 28.05.19

2 x tŷ pâr 3 lofft a 2 x tŷ ar ben 3 llofft ei hun ar gael drwy’r Cynllun Rhent Canolraddol gyda Grŵp Cynefin

Mae’r eiddo math Powys yn cynnwys cegin, ystafell fwyta, ystfell fyw gyda 3 llofft.

Rhent Misol £554.02 a Thâl Gwasanaeth misol £7.23 gyda blen dâl o £561.25

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Oakebholt am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol. Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Oakenholt yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymuned Y Fflint, cyn agor allan i Sir Y Fflint.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Barod I’w osod Gorffennaf / Awst 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 5WF
  • Cod Post: CH6 5WF
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent £554.02 a Tâl Gwasanaeth £7.23 £561.25

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English