42 Bryn y Môr, Dolwen Road, Hen Golwyn

  • Shared Equity

Eiddo Pen Teras 3 Llofft

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 06.01.20

Eiddo Pen Teras 3 Llofft ar gael drwy'r cynllun Rhan Ecwiti

67% pris fforddiadwy am £123,950 ac rhent tir yn £130 y flwyddyn

Mae'r eiddo yn un Rhydd-daliad

Isafswm Blaendal o 5%

Darperir manylion gan y gwerthwr

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL12 9PZ
  • Cod Post: LL29 8UQ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£185,000 £123,950 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English