41 Dol Isaf Wrecsam LL11 3DX

Fflat 1 llofft, llawr gwaelod ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol gyda Grwp Cynefin

Ar gael diwedd Awst 2019

  • Wrecsam
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 20.08.19

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw/cegin, 1 llofft ac ymolchfa.

Gwres canolog nwy gyda ffenestri dwbl UPVC.

Cyntedd cymunedol gyda blychau llythyrau a grisiau i'r llawr cyntaf.

Mae'r denantiaeth yn Denantiaeth Aswiriedig Byrlys 6 mis, mi fydd wedyn yn parhau ar sail misol. Cyn belled a cedwir at dermau'r denantiaeth, mae ein hymrwymiad i chi yn un tymor hir.

Blaenoriaeth 1: 24/07/2019 - 21/08/2019

Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio gyda teulu agos yn ardal cymuned Brynffynnon am gyfnod di-dor o 1 mlyneddyn union cyn derbyn meddiannaeth o'r eiddo, neu yn y gorffennol.

Blaenoriaeth 2: 22/08/2019 - 18/09/2019

Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Brynffynnon yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau Esclusham, Offa, Grosvenor, New Brighton a Coedpoeth,

Blaenoriaeth 3: 20/09/2019 - 16/10/2019

cyn agor allan i ward tref Wrecsam ag yna i Sir Wrecsam.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00 tuag at costau gweinyddu'r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw'r eiddo i chi tra 'rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw'r ffi yn ad-daladwy.

Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr.

Os am unrhyw reswm y byddwch yn methu eich gwiriad credyd, efallai y bydd angen i chi ddarparu Gwarantwr i ni, a fydd wedyn yn gorfod cwblhau gwirid credyd.

Bydd ffi yn daladwy am y gwiriadau fel a ddilyn:

  • Enhance – gwiriad llawn £30.00 y person
  • Insight – gwiriad rhannol £18.00 y person
  • Gwarantor - £18.00 y gwarantor


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL11 3DX
  • Cod Post: LL11 3DX
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£417.05 £417.05

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English