40 Clayton Road, Bwcle

  • Shared Equity

Flat 2 Lofft Ail Lawr

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 14.09.20 at 23:45

Flat 2 Lofft Ail Lawr ar gael ar y Cynllun Rhan Ecwiti Pris Fforddiadwy 70% am £90,000

Angen blaendal o 5%

Yn fras, mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw/bwyta cynllun agored a chegin, 2 ystafell wely, 1 en-suite ac ystafell ymolchi i'r teulu, gydag ystafell golchi dillad fach.

Daliadaeth yr eiddo yw Prydlesol gyda Rhent Tir o £250 ac £113.00 o Dâl Gwasanaeth

I ddatgan diddordeb, neu i drefnu ymweliad a’r eiddo cysylltwch ar info@taiteg.org.uk

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1:- 20/07/2020 - 14/09/2020

Wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn cymuned Bwcle, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i brynwr o ward Bwcle Pentrobin, wedyn yn agor allan i ward Bwcle Gorllewin Bistre, Bwcle Dwyrain Bistre a Mynydd Bwcle neu gyda chysylltiad lleol cryf i’r ward drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 :- 15/09/2020 - 12/10/2020

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Llaneurgain, Northop Hall, Ewlo, Penarlag, Penyffordd, Coed Llai, Argoed a New Brighton.

Blaenoriaeth 3 :- 13/10/2020 - 09/11/2020

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir y Fflint yn gyfan, gydag amser cymhwyso yn lleihau o 3 mlynedd i 2 mlynedd.

After 16 weeks – 10/11/2020 - 07/12/2020

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, 2 a 3 bydd anghenion preswyl yn ymestyn i gynnwys Siroedd Dinbych a Wrecsam gydag amser cymhwyso yn lleihau o 2 mlynedd i 12 mis.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH7 3GB
  • Cod Post: CH7 3GB
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£117,000 £90,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English