Cyfryngau Cymdeithasol

40 - 42 Ffordd Piran, Oakenholt, CH6 5FR

1 x Tai 3 Llofft Pen a Chanol Teras

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 29.01.19

Eiddo 3 lofft ar rhent trwy Cynllun Rhent Canolraddol.

Mae'r math Hanbury yn gartref teuluol 3 llofft. Yn cynnwys cegin / cynllun agored modern gyda drysau patio sy'n arwain i'r ardd.
Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys ystafell fyw, ystafell gotiau, cegin / ystafell wely cynllun agored gyda drysau patio sy'n arwain i'r ardd gefn.
Mae pob un o'r tair ystafell wely, gan gynnwys y prif ystafell wely gyda en suite ac ystafell ymolchi teuluol. Mae yna hefyd ddau gwpwrdd storio

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Oakebholt am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol.
Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Oakenholt yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymuned Y Fflint, cyn agor allan i Sir Y Fflint.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00

Barod i'w osod oddeutu Ionawr - Mawrth 2018

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 5FR
  • Cod Post: CH6 5FR
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent a Thâl Gwasanaeth Misol £560 £560

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English