4 Heathlan Close, Buckley

  • Shared Equity

Tŷ Teras 3 Llofft

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Eiddo teras 3 ystafell wely ar werth trwy'r Cynllun Ecwiti a Rennir.

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw / ardal fwyta, cegin, ystafell gotiau i lawr y grisiau yn fyr. 3 ystafell wely, 1 en-suite ac ystafell ymolchi deuluol. Gwres Canolog Nwy a silindr dŵr wedi'i inswleiddio modern. Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC gan gynnwys drysau Ffrengig yn agor i'r ardd gefn ddigonol. Mae'r eiddo hwn yn cael ei gynnig gyda charpedi a lloriau drwyddo draw. Digon o ardd gefn a dreif ar gyfer parcio oddi ar y ffordd gyda pharcio wedi'i ddyrannu ar gyfer dau gar.

Pris fforddiadwy 70% ar £ 122,500

Angen blaendal o 5%

Mae deiliadaeth yr eiddo yn Rhydd-ddaliad.

Gweler isod am Feini Prawf Preswylio Lleol

Blaenoriaeth 1: 21/12/2020 - 15/02/2021
Wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn cymuned Bwcle, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i brynwr o ward Bwcle Pentrobin, wedyn yn agor allan i ward Bwcle Gorllewin Bistre, Bwcle Dwyrain Bistre a Mynydd Bwcle neu gyda chysylltiad lleol cryf i’r ward drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 - 16/02/2021 - 15/03/2021
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Llaneurgain, Northop Hall, Ewlo, Penarlag, Penyffordd, Coed Llai, Argoed a New Brighton.

Blaenoriaeth 3 - 16/03/2021 - 12/04/2021
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir y Fflint yn gyfan, gydag amser cymhwyso yn lleihau o 3 mlynedd i 2 mlynedd.

Blaenoriaeth 4 - Ar ôl 12/04/2021
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, 2 a 3 bydd anghenion preswyl yn ymestyn i gynnwys Siroedd Dinbych a Wrecsam gydag amser cymhwyso yn lleihau o 2 mlynedd i 12 mis.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

· Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH7 3GE
  • Cod Post: CH7 3GE
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£175,000 £122,500 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English