4 Hafan Gogarth, Abbey Road, Llandudno

  • Discounted S106 Properties

Fflat Llawr Gwaelod 2 Lofft

  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 10.08.20 at 23:45

Fflat Llawr Gwaelod 2 Lofft ar gael ar drwy'r Cynllun Disgownt.

Mae'r eiddo yn cynnwys lolfa, cegin, 2 lofft. Ffenestri a drysau gwydyr dwbl UPVC ac ardal parcio wedi eu neilltuo.

Pris fforddiadwy 70% - £115,500

Isafswm blaendal o 5% o'r pris y farchnad agored

Daliadaeth yr eiddo yw Llesddaliad am 125 mlynedd gyda 117 ar ôl a Thâl Gwasanaeth Blynyddol o £103.46 y mis.

Rhaid i ymgeswyr cydymffurfio gyda meini prawf cysylltiad lleo. Gweler y daflen isod am fanylion:

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.org.uk neu am ragor o wybodaeth am yr eiddo cysylltwch â Tai Gogledd Cymru ar 01492 572727.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Hafan Gogarth, Abby Road
  • Cod Post: LL30 2ET
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£160,000 £112,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English