4 Cae Mawr, Pentre Bach, Wrecsam

  • Discounted S106 Properties

Tŷ Teras 2 Lofft

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.10.19

Tŷ teras 2 ystafell wely ar werth drwy'r Cynllun Disgownt.

Pris Fforddiadwy 70% £95,900 a Thâl Gwasanaeth Blynyddol £160

Isafswm blaendal o 5% o'r pris y farchnad agored

Deilidaeth: Rhydd-ddaliad

Meini Prawf Preswylio

Blaenoriaeth 1 - 27/03/2019
Wedi byw neu fod â chysylltiad teuluol agos yn ardal Gymunedol Brynyffynnon am gyfnod di-dor o 1 flwyddyn yn union cyn meddiant yr eiddo Fforddiadwy
NEU
Mewn cyflogaeth barhaol llawn amser sy'n dod i ddim llai na 30 awr yr wythnos, yn ardal Cymuned Brynyffynnon ac wedi bod mewn cyflogaeth o'r fath am gyfnod o 6 mis yn union cyn i'r eiddo gael ei feddiannu.
NEU
Mae wedi bod yn byw o'r blaen ac mae ganddo * gysylltiad agos â theulu yn ardal Gymunedol Brynyffynnon neu wedi bod mewn gwaith llawn amser parhaus fel y disgrifir uchod am gyfnod parhaus o 5 mlynedd.

* Cymdeithas Teulu agos: rhieni, brawd, chwaer, plant, neiniau a theidiau, llysfrawd / chwaer / rhiant / plant.

Blaenoriaeth 2 - 24/04/2019

Os na ellir adnabod unrhyw berson cymwys fel y nodir ym Mlaenoriaeth (1), caiff y gofyniad preswylio a chyflogaeth ei ymestyn i gynnwys ardaloedd Cynghorau Cymuned Esclusham, Offa, Grosvenor, New Broughton a Choedpoeth.

Blaenoriaeth 3 - 22/05/2019

Os na ellir nodi unrhyw berson cymwys fel y nodir ym Mlaenoriaeth (1) a (2), caiff y gofyniad preswylio a chyflogaeth ei ymestyn i gynnwys ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Blaenoriaeth 4 - 20/06/2019

Os na ellir adnabod unrhyw berson cymwys fel y nodir ym Mlaenoriaeth, (1), (2) neu (3) yna bydd unrhyw berson arall sydd angen Tai Fforddiadwy yn cael ei drin fel Person Cymwys (nid oes angen iddo fod â chysylltiad lleol i Sir Wrecsam).

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Wrexham LL11 3DH, UK
  • Cod Post: LL11 3DH
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£137,000 £95,900 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English