39 Hirwaen, Wrecsam

  • Shared Equity

Fflat 1 Llofft

  • Wrecsam
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Fflat 1 Lofft ar gael trwy Grŵp Cynefin ar y Cynllun Rhan Ecwiti

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, un ystafell wely, ystafell ymolchi deuluol a chwpwrdd storio. Gwres Canolog Nwy, Ffenestri Dwbl UPVC a drysau. Parcio wedi'i ddyrannu.

70% pris fforddiadwy £56,000 - Isafswm blaendal o 5% o'r pris marchnad agored,

Eiddo Prydles - Rhent Blynyddol a Thâl Gwasanaeth oddeutu £65.57 y mis a Rhent Tir o £125 y flwyddyn.

Mi fydd rhaid i chi gyfarfod y meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer cartrefi fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i:

Blaenoriaeth 1 - 07/05/2021 - 04/06/2021
• Wedi byw neu fod â chysylltiad teulu agos yn Ward Brynffynnon am 1 mlynedd cyn y dyddiad cwblhau, neu • Bod mewn gwaith llawn amser parhaol (o leiaf 30 awr yr wythnos) yn Ward Brynffynnon am 6 mis cyn y dyddiad cwblhau, neu • Wedi byw yn flaenorol a bod ganddynt gysylltiad teuluol agos yn Ward Brynffynnon am gyfnod am 5 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 - 05/06/2021 - 03/07/2021
• Fel uchod, gan gynnwys ardal Gymunedol Esclusham, Offa, Grosvenor, New Broughton a Choedpoeth.

Blaenoriaeth 3 & 4 - 04/07/2021 - 30/07/2021
• Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Blaenoriaeth 1 neu 2, bydd y meini prawf yn ymestyn i pobl cymwys o Wardiau Tref Acton, Parc Borras, Erddig, Garden Village, Hermitage, Little Acton, Maesydre, Queensway, Rhosnesni, Smithfield, Stannsty, Whitegate a Wynnstay.
• Os nad oes person dynodedig fel y nodwyd uchod, yna rhaid trin unrhyw berson sydd mewn angen Tai Fforddiadwy fel Person Cymwys.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Wrexham LL11 3EF, UK
  • Cod Post: LL11 3EF
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£80,000 £56,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English