38 Hendy, Tal y Bont - Rhaid i chi fod yn brynwr tro cyntaf

  • Homebuy

Tŷ Canol Teras 3 Llofft 4 Person

I fod yn gymwys rhaid i chi fod yn brynwr tro cyntaf

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 10.12.19

Eiddo tŷ canol teras 3 llofft 4 person

Tŷ canol teras sy'n cynnwys lolfa, ystafell fwyta a cegin ar y llawr gwaelod, 3 llofft gyda ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf (wet floor shower, basin a toiled – dim bath) storage heaters. Gardd, dim parcio (dim on ar y stryd) Gross external floor area 81m2 Angen cavity wall insulation.

Pris Fforddiadwy £75,000

I fod yn gymwys rhaid i chi fod yn brynwr tro cyntaf

Blaenoriaeth 1 - 13/11/2019 - 11/12/2019
Byddwn yn cysidro ceisiadau yn y lle cyntaf (4 wythnos) byddwn yn ystyried ymgeiswyr sydd â chysylltiad (byw, gwaith neu deulu) ar ardal Cyngor Cymuned Caerhun.

Blaenoriaeth 2 - 12/12/2019 - 09/01/2019
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i'r Cynghorau Cymuned cyfagos

Blaenoriaeth 3 - 09/01/2019
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir Conwy

Sylwch: - Mae angen cryn dipyn o waith ar yr eiddo ac mae grant prynwyr tro cyntaf ar gael i gefnogi'r gwaith. (Gweler y ddogfen amgaedig yn amlinellu telerau ac amodau'r grant).

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a Tai Teg ar 0345 601 5605

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL32 8Jq
  • Cod Post: LL32 8JQ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£75,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English