38 & 40 Ffordd Piran, Oakenholt

  • Shared Equity

2 x 2 Ty Canol Teras

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 06.03.20

2 x2 Ty Canol Teras ar y Cynllun Rhan Ecwiti

Pris Fforddiadwy 70% am £83,296

Angen blaendal 5%

Daliadaeth yr eiddo yw Rhyd-daliad

Blaenoriaeth 1: 16/09/2019 - 11/11/2019
Wedi byw neu weithio am 5 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng Nghyngor Tref y Fflint, a rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr o Ward Fflint Oakenholt, neu fod â chysylltiad lleol cryf i'r Ward, drwy gael rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wŷr neu wyres sy'n byw yn y Ward ac sydd wedi bod yno ers lleiafswm o 5 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2: 12/11/2019 - 10/12/2019
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Blaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Gyngor Tref y Fflint. ee wardiau'r Fflint Castell, Fflint Trelawny a Fflint Coleshill

Blaenoriaeth 3: 11/12/2019 - 06/01/2020
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth bydd y meini prawf yn ymestyn 1 a 2 i Sir y Fflint i gyd.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

I ddatgan diddordeb, neu i drefnu ymweliad a’r eiddo cysylltwch â Tai Teg ar 0345 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 5FR
  • Cod Post: CH6 5FR
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£118,995 £83,296 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English