37 Hirwaen, Wrexham

  • Shared Equity

Fflat Llawr Cyntaf 2 Lofft

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Eiddo fflat llawr cyntaf 2 Lofft gael trwy Grŵp Cynefin ar y Cynllun Rhan Ecwiti

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, dwy ystafell wely, ystafell ymolchi deuluol a chwpwrdd storio. Gwres Canolog Nwy, Ffenestri Dwbl UPVC a drysau. Cynigir carpedi a lloriau i'r eiddo hwn drwyddo draw. Parcio wedi'i ddyrannu.

70% pris fforddiadwy £66,500 - Isafswm blaendal o 5% o'r pris marchnad agored,

Eiddo Prydles - Rhent Blynyddol a Thâl Gwasanaeth oddeutu £80.40 y mis a Rhent Tir o £125 y flwyddyn.

Mi fydd rhaid i chi gyfarfod y meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer cartrefi fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i:


Blaenoriaeth 1 - 13/04/2021 - 11/05/2021
• Wedi byw neu fod â chysylltiad teulu agos yn Ward Brynffynnon am 1 mlynedd cyn y dyddiad cwblhau, neu
• Bod mewn gwaith llawn amser parhaol (o leiaf 30 awr yr wythnos) yn Ward Brynffynnon am 6 mis cyn y dyddiad cwblhau, neu
• Wedi byw yn flaenorol a bod ganddynt gysylltiad teuluol agos yn Ward Brynffynnon am gyfnod am 5 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 - 12/05/2021 - 08/06/2021
• Fel uchod, gan gynnwys ardal Gymunedol Esclusham, Offa, Grosvenor, New Broughton a Choedpoeth.

Blaenoriaeth 3 & 4 - 09/06/2021 - 06/07/2021
• Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Blaenoriaeth 1 neu 2, bydd y meini prawf yn ymestyn i pobl cymwys o Wardiau Tref Acton, Parc Borras, Erddig, Garden Village, Hermitage, Little Acton, Maesydre, Queensway, Rhosnesni, Smithfield, Stannsty, Whitegate a Wynnstay.
• Os nad oes person dynodedig fel y nodwyd uchod, yna rhaid trin unrhyw berson sydd mewn angen Tai Fforddiadwy fel Person Cymwys.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 6 Hirwaun, Wrexham LL11 3EF, UK
  • Cod Post: LL11 3EF
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£95,000 £66,500 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English