Cyfryngau Cymdeithasol

37 Dol Isaf, Wrecsam

Fflat llawr gwaelod dwy lofft

Rhent misol (cynnwys tâl gwasanaeth) £514.45

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 01.11.18

*ystyrier ceisiadau gan ymgeiswyr gyda cysylltiad lleol i Sir Wrecsam *

Mae’r fflatiau’n cynnwys ystafell fyw/ cegin, 2 lofft ac ymolchfa. Ardal parcio wedi ei neilltuo, gwres canolog nwy a ffenestri dwbl UPVC.

Cyntedd Cymunedol :

Blychau llythyrau a grisiau i’r llawr cyntaf

Ystafell Fyw / Cegin

Drysau patio gyda balcony Juliette, rheiddiadur, pwynt teledu. Cegin gyda ystod o unedau cegin. Nwyddau integredig: popty, hob, rhewgell/oergell, a periant golchi/sychu.

Llofft 1 : (dwbwl) rheiddiadyr, cwpwrdd dillad

Llofft 2: (sengl) rheiddiadyr.

Ymolchfa:

Swît tri darn yn cynnwys bath gyda cawod, toiled a basn ymolchi.

Codi'r ffi asesu o £75.00 y cais , a ffi gwyrio credyd o £30 y person

Ni ddylai'r rhent fod yn fwy na 30% o incwm misol eich cartref.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Bol Isaf, Wrexham LL11 3DX, UK
  • Cod Post: LL11 3DX
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent misol (cynnwys tâl gwasanaeth) £514.45​ £514.45

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English