36 Dolydd Carlton, Llay, Wrexham

Fflat llawr gwaelod 1 ystafell wely 2 person

  • Wrecsam
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Fflat llawr gwaelod 1 ystafell wely 2 person ar gael ar y Cynllun Rhent Canolraddol drwy Adra.

Gwres Canolog nwy

Cynllun agored modern – gegin, ystafell fwyta a lolfa

Ffenestri gwydr dwbl UPVC

Ystad yn cynnwys llecyn agored a cae chwarae

Ystafell wely - 8.9m2

Rhent Misol: £453.95

Tal Gwasanaeth: £38.07

Blaendal:

1 mis o daliad rhent i’w dalu o flaen llaw fel blaendal ar ddechrau’r denantiaeth.  Bydd y blaendal yn cael ei gadw o dan delerau’r Deposit Protection Service (DPS). CYFANSWM = £984.04

Isafswm incwm i'ch ystyried ar gyfer yr eiddo (incwm gweithio a chredyd treth) -

£19,680

Meini Prawf Preswylio:

Blaenoriaeth 1 (30/01/2024 - 27/02/2024) –

Preswylio / neu deulu agos – Ardal Cyngor Cymuned Llay – Un blwyddyn cyn daliadaeth neu mewn cyflogaeth llawn amser o fewn ardal Cyngor  Cymuned Llay am gyfnod o 6 mis cyn y daliadaeth arfaethedig.  

Preswylio blaenorol / neu deulu agos - Ardal Cyngor Cymuned Llay – cyfnod o 5 mlynedd di-dor neu cyflogaeth blaenorol o fewn Ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 5 mlynedd  

Os nad oes unigolyn yn cyrraedd y gofynion uchod gan Tai Teg ayb ac ar ôl hysbysu / masnacha mewn papur newydd yn ardal Wrecsam am o leiaf 4 wythnos:  

 Blaenoriaeth 2 (27/02/2024 - 26/03/2024)–  

 Fel yr uchod – ond ar gyfer -  Gwersyllt, Rosset ac Ardal Cyngor Cymmuned Gresford. (i gynnwys marchnata ychwanegol ayb).    

 Blaenoriaeth 3 (26/03/2024 - 23/04/2024) –   

 Os nad oes blaenoriaeth 1 na blaenoriaeth 2 – ar ôl 8 wythnos – agor i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  

 Blaenoriaeth 4 (23/04/2024 - 21/05/2024) –   

 Os nad oes ymgeisydd yn cymhwyso yn blaenoriaeth 3 o fewn 12 wythnos – yna, bydd unrhyw berson, yn barn Adra neu’r Cyngor sydd a Angen Tai yn cael ei drin fel person cymwys.   

EPC - B

Band Treth y Cyngor - B

Anifeiliaid Anwes - Yn unol a’r amodau o fewn y cytundeb tenantiaeth

Eiddo yn barod Chwefror 2024

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 36 Dolydd Carlton, Llay, Wrexham, LL12 0QU
  • Cod Post: LL12 0QU
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£492.02 £984.04

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English