36 Lon Bedw, Llandudno Junction

  • Shared Equity

Flat 2 Lofft Llawer Gwaelod

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 12.10.20 at 23:45

Fflat llawr gwaelod 2 ystafell wely ar gael ar y Cynllun Rhan Ecwiti gyda Grŵp Cynefin.

Mae'r eiddo'n cynnwys cegin ystafell fyw yn fyr gyda 2 ystafell wely ac ystafell ymolchi deuluol. Gwres canolog nwy, ffenestri gwydr dwbl UpVC.

Cynllun Ecwiti a Rennir Pris fforddiadwy 70% ar £87,500

Blaendal o leiaf 5%

Mae'r eiddo yn Brydles gyda 95 mlynedd ar ôl. Tâl gwasanaeth o £74.86 y mis a Rhent Tir £9.98 y mis

Gweler isod am Feini Prawf Preswylio Lleol

BLAENORIAETH 1 14/09/2020 - 12/10/2020
i) Preswylydd sydd wedi byw yng Nghyffordd Llandudno am gyfnod o 15 mlynedd, Gweithiwr allweddol mewn, neu ddod i mewn i gyflogaeth amser llawn, tymor hir yng Nghyffordd Llandudno ii) Preswylydd sydd wedi byw Cyffordd Llandudno am gyfnod o 10 mlynedd. Person mewn cyflogaeth amser llawn, tymor hir yng Nghyffordd Llandudno Person sydd wedi byw neu weithio yng Nghyffordd Llandudno o'r blaen am fwy nag 20 mlynedd, iii) Preswylydd sydd wedi byw yng Nghyffordd Llandudno am gyfnod o 5 mlynedd Person sy'n symud i mewn i Gyffordd Llandudno i edrych ar ôl methedig neu berthynas agos oedrannus sy'n preswylio yn y gymuned.

BLAENORIAETH 2 13/10/2020 - 10/11/2020
Os na cheir unrhyw ddeiliaid addas fel yr uchod, bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i gymunedau cyfagos Deganwy, Conwy Marl a Llanrhos, yna i Mochdre, Llandudno, Craig y Don, yna i Fae Penrhyn Wedi hynny i'r

BLAENORIAETH 3 11/11/2020 - 07/12/2020
Os na cheir unrhyw ddeiliaid addas fel yr uchod, bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i'r Sir gyfan.

BLAENORIAETH 4 07/12/2020h202Os na cheir unrhyw ddeiliaid addas fel y nodwyd yn flaenorol, ymgeiswyr sydd wedi byw o'r blaen ym Mwrdeistref y Sir, neu mewn ardal cyngor cymunedol gwledig cyfagos y tu allan i Fwrdeistref y Sir.

Bydd angen ffi asesu o £ 75.00 arnom i dalu ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn dal yr eiddo i chi tra byddwn yn cynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL31 9FE
  • Cod Post: LL31 9FE
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£125,000 £87,500 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English