35 Waverley Drive, Drury

  • Shared Equity

Tŷ Par 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.10.19

Tŷ Par 2 Lofft ar gael drwy'r cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 70% yw £108,500

Isafswm blaendal o 5% o'r pris y farchnad agored

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad.

I gofrestru diddordeb neu i drefnu gwylio, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Meini Prawf Preswylio:

Bl 1:- 23/05/2019 - 18/07/2019

Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio yn ddi-dor yn Nhref Bwcle am 3 blynedd, neu ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol cryf neu pherthynas agos yn byw yn Nhref yr Wyddgrug, sydd wedi bod yn byw yn Nhref yr Wyddgrug am o leiaf dair blynedd yn ddi-dor * Perthynas agos - priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wyrion.

Mae cymuned Bwcle yn cynnwys wardiau Buckley Bistre West, Buckley Bistre East Buckley Mountain and Buckley Pentrobin.

Priority 2 :- 19/07/2019 - 16/08/2019

Meini prawf fel uchod, ond yn agor i gymunedau cyfagos Northop, Northop Hall, Ewloe, Pen y ffordd,, Leeswood, Argoed and, New Brighton

Blaenoriaeth 3: 17/08/2019 - 12/09/2019

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), a 2) mae'r meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir y Fflint gyfan. Bydd y cyfnod o dair blynedd yn cael ei leihau i ddwy flynedd.

Blaenoriaeth 4: 12/09/2019

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), 2) 3, mae'r meini prawf preswyl lleol yn cael eu hagor i Fwrdeistref Sirol Fflint gyfan, Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a rhaid lleihau'r cyfnod cymhwyso ymhellach i 2 flynedd a wedi'i leihau ymhellach i 12 mis.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint:

Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: CH7 3FA
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£155,000 £108,500 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English