34 Clayton Road, Bwcle

  • Shared Equity

Fflat Llawr Cyntaf Dwy Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.04.20 at 23:45

Fflat Llawr Cyntaf Dau Ystafell Wely ar gael ar y Cynllun Ecwiti a Rennir 70%

Pris fforddiadwy ar £ 90,000 Angen blaendal o 5%

Mae'r eiddo yn cynnwys lolfa cynllun agored a chegin / ystafell fwyta yn fyr. Dwy ystafell wely ddwbl gyda chypyrddau dillad wedi'u gosod yn bwrpasol, un gydag en-suite. Lolfa ac ystafelloedd gwely i gyd yn cynnwys ffenestri dwbl. Ystafell ymolchi deuluol sy'n cynnwys bath gyda chawod uwchben. Cwpwrdd cyfleustodau mawr sy'n gallu cartrefu peiriant golchi / sychwr dillad, ynghyd â storfa ychwanegol. Gwresogi trydan drwyddo draw. Hob a popty trydan integredig. Lle ar gyfer rhewgell oergell. Lle parcio wedi'i ddyrannu, ynghyd â gofod ymwelwyr a rennir a system Intercom a mynediad trwy du blaen a chefn yr adeilad.

Daliadaeth yr eiddo yw Prydles

I ddatgan diddordeb, neu i drefnu ymweliad a’r eiddo cysylltwch â Tai Teg ar 0345 601 5605 neu info@taiteg.org.uk


Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1:- 28/01/2020 - 24/03/2020

Wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn cymuned Bwcle, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i brynwr o ward Bwcle Pentrobin, wedyn yn agor allan i ward Bwcle Gorllewin Bistre, Bwcle Dwyrain Bistre a Mynydd Bwcle neu gyda chysylltiad lleol cryf i’r ward drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 :- 25/03/2020 - 21/04/2020

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Llaneurgain, Northop Hall, Ewlo, Penarlag, Penyffordd, Coed Llai, Argoed a New Brighton.

Blaenoriaeth 3 :- 22/04/2020 - 18/05/2020

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir y Fflint yn gyfan, gydag amser cymhwyso yn lleihau o 3 mlynedd i 2 mlynedd.

After 16 weeks – 19/05/2020

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, 2 a 3 bydd anghenion preswyl yn ymestyn i gynnwys Siroedd Dinbych a Wrecsam gydag amser cymhwyso yn lleihau o 2 mlynedd i 12 mis.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH7 3GB
  • Cod Post: CH7 3GB
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£130,000 £90,000 Minimum 5 %

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English