33 Hirwaun, Wrexham

  • Shared Equity

Eiddo fflat llawr gwaelod 2 lofft ar gael

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Eiddo fflat llawr gwaelod 2 lofft ar gael trwy'r Cynllun Rhan Ecwiti

Pris Marchnad Agored: £105,000

70% pris fforddiadwy £73,500

Isafswm blaendal o 5% (yn dibynnu ar y benthyciwr)

Eiddo Prydles (100 mlynedd o'r brydles ar ol)

Tâl Gwasanaeth: £1,000 y flwyddyn

Rhent Tir: £150 y flwyddyn.

EPC: B (gweler atodiad isod)

Band Treth Cyngor: C

Mi fydd rhaid i chi gyfarfod y meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer cartrefi fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i:

Blaenoriaeth 1 - 24/08/2023 - 21/09/2023 • Wedi byw neu fod â chysylltiad teulu agos yn Ward Brynffynnon am 1 mlynedd cyn y dyddiad cwblhau, neu • Bod mewn gwaith llawn amser parhaol (o leiaf 30 awr yr wythnos) yn Ward Brynffynnon am 6 mis cyn y dyddiad cwblhau, neu • Wedi byw yn flaenorol a bod ganddynt gysylltiad teuluol agos yn Ward Brynffynnon am gyfnod am 5 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 - 22/09/2023 - 20/10/2023 • Fel uchod, gan gynnwys ardal Gymunedol Esclusham, Offa, Grosvenor, New Broughton a Choedpoeth.

Blaenoriaeth 3 & 4 - 21/10/2023 - 18/11/2023 • Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Blaenoriaeth 1 neu 2, bydd y meini prawf yn ymestyn i pobl cymwys o Wardiau Tref Acton, Parc Borras, Erddig, Garden Village, Hermitage, Little Acton, Maesydre, Queensway, Rhosnesni, Smithfield, Stannsty, Whitegate a Wynnstay. • Os nad oes person dynodedig fel y nodwyd uchod, yna rhaid trin unrhyw berson sydd mewn angen Tai Fforddiadwy fel Person Cymwys.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL11 3EF
  • Cod Post: LL11 3EF
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£105,000 £73,500 Isafswm blaendal o 5% (yn dibynnu ar y benthyciwr)

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English