Cyfryngau Cymdeithasol

32, William Street, Caernarfon

  • Homebuy

Wedi ei werthu ar amod

Eiddo 2 lofft ar werth drwy'r Cynllun Cymorth Prynu

Lluniau i ddilyn

  • Gwynedd
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 10.04.19

Mae’r eiddo yn dŷ canol teras 2 lofft gyda mynedfa, cegin fodern, ystafell fwyta, ystafell fyw ac ystafell ymolchi teulu.

Tu allan mae gardd cefn amgaedig wedi ei slabio.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Bydd angen i ymgeiswyr gydymffurfio a thelerau'r Cynllun Cymorth Prynu Gwynedd.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL55 1ND
  • Cod Post: LL55 1ND
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£100,000 £70,000 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English