31 Poplar Court, Penyffordd

  • Shared Equity

Tŷ Par 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Tŷ pâr 2 lofft ar y cynllun rhannu ecwiti drwy Grwp Cynefin

Mae'r eiddo yn cynnwys cegin/ystafell fwyta, ystafell fyw, 2 ystafell wely, ystafell ymolchi i'r teulu, gwres canolog nwy, boeler combi, ffenestri gwydr dwbl UPVC a drysau. Ardd i'r cefn.

70% Pris fforddiadwy £117,000

Mae deiliadaeth yr eiddo yn brydles: 250 o flynyddoedd yn dechrau ar 1 Ionawr 2012 - 241 o flynyddoedd yn weddill gyda £295 y flwyddyn ar gyfer rhent tir a £98.95 y flwyddyn am dâl gwasanaeth.

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1 - 20/07/2020 - 14/09/2020
Wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn cymuned Penyffordd, neu’r cymunedau sy’n ffinio a Yr Hôb, Coed-llai, Bwcle, Penarlag, Brychdyn, Bretton a Kinnerton Uchaf neu gyda chysylltiad lleol cryf i’r ward drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 - 15/09/2020 - 12/10/2020
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Llanfynydd, Treuddyn, Caergwrle ac Ewlo.

Blaenoriaeth 3 - 13/10/2020 - 09/11/2020
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir y Fflint yn gyfan, gydag amser cymhwyso yn lleihau o 3 mlynedd i 2 mlynedd.

Blaenoriaeth 4 - 10/11/2020 - 07/12/2020
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, 2 a 3 bydd anghenion preswyl yn ymestyn i gynnwys Siroedd Dinbych a Wrecsam gydag amser cymhwyso yn lleihau o 2 mlynedd i 12 mis.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

I gofrestru diddordeb, neu i drefnu i ymweliad ar eiddo cysylltwch â tai teg ar info@taiteg.org.uk

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Penyffordd, Chester CH4 0FP, UK
  • Cod Post: CH4 0FP
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£150,000 £105,000 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English